Nasihat Snouck tentang Pakaian Pegawai Negeri Hindia Belanda

[JAKARTA, MASJIDUNA]—-Nama Snouck Hurgronje dikenal sebagai penasihat urusan Islam dan Pribumi di Hindia Belanda (nama Indonesia di era penjajahan Belanda). Nasihat-nasihatnya senantiasa diminta oleh pemerintah Hindia Belanda, terutama menyangkut masalah Islam. Dalam salah satu nasihatnya kepada Gubernur Jenderal tertanggal 26 Oktober 1902, Snouck secara khusus memaparkan pakaian pegawai negeri pribumi, yang kala itu dianggap merisaukan…

Read More