Hati-hati, Body Shaming Termasuk Perbuatan Mengumpat

[JAKARTA, MASJIDUNA]—Suatu ketika sahabat Mu’az bin Jabal menceritakan tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah. Para sahabat yang hadir menyebutkan, “Alangkah lemahnya lelaki itu.” Menderngar perkataan para sahabat tersebut, Rasulullah pun berujar, “Kamu telah mengumpat saudaramu.” Namun para sahabat menjawab, “Wahail Rasulullah, kami mengatakan apa adanya.” Lalu Rasululah menjawab, “Jika kamu mengatakan apa yang tidak…

Read More