(7) Ramadan di Sydney: Buka Bersama Keluarga Mahasiswa Indonesia

LAPORAN: Dr. Izza Rohman, M.A. (Dosen UHAMKA/Pemerhati Sosial Keagamaan) [WARMICK FARM, SYDNEY, MASJIDUNA] — Ramadan tidak saja menyediakan kesempatan yang baik bagi semangat pergi ke masjid. Masjid lebih penuh di bulan Ramadan dibandingkan bulan lain. Akan tetapi, Ramadan juga menyuguhkan momentum bagi penguatan ikatan persahabatan dan kekeluargaan. Ramadan juga diisi dengan kegiatan silaturahim, berkunjung kepada…

Read More