Ramadan Bersama Asmaul Husna (4)

Foto: https://alsofwa.com/ُاَلصَّمَد/ ASH-SHAMAD Oleh: Dr. Izza Rahman, M.A. (Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka/UHAMKA)  Allahush-shamad. Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Manusia memerlukan sandaran. Sandaran terbaiknya adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada selain-Nya, yang menghimpun semua sifat kesempurnaan, dan yang tidak mengalami perubahan. Sandaran yang masih bergantung kepada yang lain, atau yang…

Read More