Perintah Rasul untuk Memadamkan Api Sebelum Tidur

[JAKARTA, MASJIDUNA]-–Kehidupan Rasulullah sebagi nabi pembimbing umat tidak lepas dari berbagai persoalan. Banyak persoalan ditanyakan kepada beliau, dari urusan sepele hingga masalah ibadah dan juga surga dan neraka. Rupanya, banyak sekali perkataan dan perbuatan Rasulullah sejak 14 abad silam yang hingga kini masih relevan bahkan menjadi anjuran manusia modern. Salah satunya, perintah memadamkan api menjelang…

Read More