Cerita di Balik Perubahan IAIN Purwokerto; Dari Syekh Makhdum Wali Menjadi Prof. KH. Saifuddin Zuhri

[JAKARTA, MASJIDUNA] – Terdapat enam IAIN akan berubah menjadi UIN. Salah satunya IAIN Purwokerto akan berubah menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri atau disingkat UIN Saizu. Apa yang melatarbelakangi nama mantan Menteri Agama era Presiden Soekanro ini muncul? Selangkah lagi, IAIN Purwokerto berubah nama menjadi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Perubahan nama dan status ini…

Read More