Maulana Yusuf, Pangeran Sekaligus Penyebar Islam di Banten

Sultan Maulana Yusuf (Sumber: History of Cirebon) [JAKARTA, MASJIDUNA]– Perkembangan Islam di Banten tidak lepas dari peran Maulana Yusuf (1553-1580). Dia adalah putra dari Sultan Maulana Hasanuddin dan cucu dari Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, 1448-1568). Mengutip dari Ensiklopedia Islam (diterbitkan Ichtiar Baru Van Hoeve), di masa Maulana Yusuf inilah Islam di Banten berkembang. Baca…

Read More