Jangan Menjelekan Diri Sendiri

[JAKARTA, MASJIDUNA]—Memandang diri penuh keburukan, apalagi di hadapan manusia bukanlah perilaku terpuji. Islam mengajarkan umatnya agar melihat kekurangan diri, tapi tidak boleh menjelekkan diri sendiri. Hal itu tercantum dalam hadits shahih muslim. Dari Aisyah radhiyalahu anha, katanya rasulullah bersabda: “Janganlah seseorang kamu berkata, khabusat nafsi (diriku buruk), tetapi katakanlah: Laqisat nafsi (diriku kurang).” Hadits ini…

Read More